OFFICE BEARERS - 2020-21
Rajesh Singhvi
President
Deepak Parekh
Vice President 1
Vishal Lodha
Vice President 2
Shreyans Sethiya
Secretary
Kuldeep Sethiya
Associate Secretary
Jawaharlal Nahar A.R
Treasurer
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS - 2020-21
Ajay Kumar Nahar
Program & Seminar
Ankesh Ostwal
Program & Seminar
Prakashchand Bagmar
Legal & Taxation
Ajay Dugar
RTO
Kishor Nahar
Tamil Nadu Chapter
Gunwath Chand Khariwal
Kerala Chapter
S.Ramesh Kumar Darda
Karnataka Chapter
Dilip Kumar Bohra
Membership Development
Dinesh Kumar Mehta
System,Website, & Records
Vimalchand Bokadia P.
Building Maintenance
Dinesh Kothari
Editorial
Surendra Kumar Mehta
Hospitality
Vimlesh Daga
Hospitality
Vishal Lodha
Convention
Mahaveer Parakh
Registration / Biomatric
Deepchand Luniya
PRO
Praveen Nahar
NBFC
Subhash Chand Nahar
Immediate Past President
Pramod Kumar Gothi P.
Immediate Past Secretary
Kishore Chand Kunkulol N.
EXECUTIVE COMMITTEE
R.Rajesh Bohra
EXECUTIVE COMMITTEE
Mahaveer Chand Khabiya H .
EXECUTIVE COMMITTEE
Sunil Lunawat
EXECUTIVE COMMITTEE
Sunil Kumar Bokdia
EXECUTIVE COMMITTEE
Praveen Singh
EXECUTIVE COMMITTEE
Chetan Kumar Patwa
SPECIAL INVITEES
Kapoorchand Chordia
SPECIAL INVITEES
Sudheer Roonwal
SPECIAL INVITEES
PAST PRESIDENTS - 2020-21
Meghraj Lunawath
Amarchand Chhajer
Gouthamchand Nahar
Madanlal Gundecha
Manohar Bokdia
Achha T.R
Jawaharlal Dugar
Nitin Sogani
Goutham Jangra
Shantilal Roonwal
Dinesh Kothari
Jawarilal Bafna
Somchand Nahar
Vijay Singh Pincha
Ajay Dugar
Ashok Chhajer
Anurag Dugar
Rekh Dhoka
Sanjay Bhansali
Rajendra Kumar Bagmar