OFFICE BEARERS - 2019-20
Subhash Chand Nahar
President
Rajesh Singhvi
Vice President 1
Deepak Parekh
Vice President 2
Pramod Kumar Gothi P.
Secretary
Shreyans Sethiya
Associate Secretary
Mahaveer Parakh
Treasurer
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS - 2019-20
Rekh Dhoka
Program & Seminar
Kuldeep Sethiya
Program & Seminar
Vishal Lodha
Legal & Taxation
Ajay Dugar
RTO
Praveen Singh
General Insurance
Lalesh Kumar Jain
Tamil Nadu Chapter
Vimalchand Bokadia P.
Kerala Chapter
Shreyans Sethiya
Karnataka Chapter
Vinod Kumar Nahar S.
Membership Development
Ankesh Ostwal
System,Website,SMS & Records
Dilip Kumar Bohra
Building Maintenance
Sunil Kumar Bokdia
Editorial
Surendra Kumar Mehta
Hospitality
Gautam Chand Jain L.
Hospitality
Dinesh Kumar Mehta
Convention
Rakesh Jain
Registration / Biomatric
Sanjay Bhansali
PRO
Deepak Parekh
NBFC
Rajendra Kumar Bagmar.G
Immediate Past President
Ajay Kumar Nahar
Immediate Past Secretary
Gunwath Chand Khariwal
E.C. Member
Jawaharlal Nahar A.R
E.C. Member
Kishore Chand Kunkulol N.
E.C. Member
Mahaveer Chand Khabiya H .
E.C. Member
Mahaveer Chand Kothari C.
E.C. Member
Rameshwarlal Rathi
E.C. Member
Bharat Kumar
SPECIAL INVITEES
Gautam Chand Dugar (Jain)
SPECIAL INVITEES
Jayesh Tater
SPECIAL INVITEES
Kamlesh Betala
SPECIAL INVITEES
Roop Chand Jain
SPECIAL INVITEES
Sampathraj Kothari
SPECIAL INVITEES
Vimlesh Daga
SPECIAL INVITEES
PAST PRESIDENTS - 2019-20
Meghraj Lunawath
Amarchand Chhajer
Gouthamchand Nahar
Madanlal Gundecha
Manohar Bokdia
Achha T.R
Jawaharlal Dugar
Nitin Sogani
Goutham Jangra
Shantilal Roonwal
Dinesh Kothari
Jawarilal Bafna
Somchand Nahar
Vijay Singh Pincha
Ajay Dugar
Ashok Chhajer
Anurag Dugar
Rekh Dhoka
Sanjay Bhansali